2

Commercial complex “Laguna”

Член на БХРА

к.к. “Златни Пясъци”
tel.: +359 (52) 357 054; 357 053