2

Coop hotel

Член на БХРА

гр. София ул. Искър № 30
+359895691791
reception@coophotel.bg, hotel.manager@coophotel.bg, reservations@coophotel.bg, marketing@coophotel.bg
http://www.coophotel.bg/bg/