2

Член на БХРА

Гр. София, кв. „Драгалевци”, пл. „Цар Иван Александър” № 1
+359 2 437 38 02; +359 2 437 38 03
+359 2 437 38 05
info@hotel-vitoshatulip.com
www.hotel-vitoshatulip.com