2

Hotel Real

Член на БХРА

Гр. Велико Търново, ул. „Колю Гайтанджията” № 2
+359 62 690 260, +359 879 35 75 75
+359 62 654 72
info@hotelreal.eu, sales@hotelreal.eu
www.hotelreal.eu