2

Hotel Casa Art

Член на БХРА

с. Орешак, ул. „Стара планина” 44
0695 24 74, 0889 508 149
casa-art@arthotel.bg
www.arthotel.bg