2

Restaurant Chiflika

Член на БХРА

Гр. Казанлък, ул. "Княз Мирски" 28
0898 948 454; 0895 170 660; 0431 8 14 11
reserve@chiflika-bg.com
http://www.chiflika-bg.com