2

Hotel Kabile

Член на БХРА

Гр. Ямбол, 8600 ул. Търговска 35
+ 359 46/68 00 00
+359 46/68 00 24
office@hotelkabile.com
www.hotelkabile.com