2

"City Planet" Prima Hotel

Член на БХРА

Варна 9000, ул. “Цар Самуил” 5
+359 (52) 609 809,
За резервации: 603 104
+359 (52) 603 105
www.cityplanethotels.com