2

"City Planet Park" Hotel

Член на БХРА

Варна 9005, кв. Чайка 190
+359 (52) 389 789
+359 (52) 389 786
www.cityplanethotels.com