Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти
| Членство |

 

Актуални документи
за попълване за Prophon

Най-често задавани въпроси по тази тема и отговорите от ПРОФОН

Въпрос: Каква е основната разлика между ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, съгласно Закона за авторското право и сродните му права?

Отговор: Носители на авторско право съгласно ЗАПСП са авторите и текстописците от една страна и издателите от друга са носители на авторско право и съгласно чл.18 т. 3 от ЗАПСП те имат правото да получават възнаграждение от използуването на техните творби.

С уреждането на авторските права се занимава МУЗИКАУТОР, като те отговарят и за уреждането на авторските права с изпълнителите при публично изпълнение на живо/концертни изяви и т.н.!

Сродните права се пораждат от момента на продуциране, записване и издаване на дадено музикално произведение на носител или записването му като файл, възпроизводим чрез техническо средство - аудио или видео.

Носители на сродните права съгласно ЗАПСП са: изпълнителите и продуцентите върху техните записи. Според чл. 73 на ЗАПСП изпълнителите и продуцентите могат да упълномощават дружества за колективно управление на сродните права, което да ги представлява.

Такова дружество за България е ПРОФОН - ДКУППЗ.

Предлагам на вашето внимание един пример: Тончо Русев композира песен за Лили Иванова, по текст на Андрей Иванов, по поръчка на Балкантон, който и впоследствие издава диска.

В случая: Тончо Русев е автор, Андрей Иванов е текстописец, Балкантон е продуцент и издател, а Лили Иванова е изпълнител. Лили Иванова е изпълнител на песента, а продуцент на записа е Балкантон. Възнаграждението за породените от това сродни права за публичното изпълнение на тази песен се събират от ПРОФОН и се изплащат и разпределят към Лили Иванова, като артист изпълнител и съответно към Балкантон като продуцент от ПРОФОН.

Въпрос: Какво се разбира под „система за озвучаване", телевизорите попадат ли в тази графа?

Отговор: Всички технически устройства, които се използват за възпроизвеждане на музика – аудио или видео записи – т.е. радио, телевизор, плеъри, компютри, сателитни приемници и т.н.

Въпрос: Когато в лоби-бар е включен телевизор, но с изключен звук - само картина (Fashion TV), дължи ли се възнаграждение?

Отговор: Да, дължи се, ако в лоби-бара се осъществява търговска дейност съгласно търговския закон, а освен това и по горе е изяснено – има ли картина – значи е публично излъчване.

Въпрос: Целогодишен туристически обект, когато при попълване на декларацията си отчете дните, респ. периода от годинато, когато ефективно предлага своите услуги, .т.е осъществява дейност по смисъла на Търговския закон и се получава, че функционира реално по малко от 184 дни годишно.
Как трябва да бъде отбелязан такъв обект в опис - декларацията, като целогодишен или като сезонен обект?

Отговор: Целогодишният обект си остава целогодишен, но тъй като периода на ефективно предлагане е до 184 дена, то той ползва 50% отстъпка като сезонен.

Типичен пример е дискотека, която работи само 3 дена през седмицата/например петък, събота и неделя/ и на практика ефективно предлага местата в заведението и осъществява търговска дейност 156 дена, т.е. това е целогодишен обект /не е сезонен/ но ефективно предлага своите услуги/места под 184 дни през годината и ще ползва 50% отстъпка върху тарифата за целогодишен обект.

Въпрос: При наличие на фитнес център, басейн, спа-център и други от този вид, които нямат брой места, но имат телевизори, къде и как се отбелязват в опис-декларацията и по коя тарифа заплащат?

Отговор:

Посочените дейности спадат към типа „услуги” и за тях в стандартната тарифа на ПРОФОН са дадени конкретни разценки - чл. 2 от Тарифа на ПРОФОН, както и се прилага u чл. 3 от Тарифата на ПРОФОН – за фонова музика в общи помещения, асансьори и т.н.

Върху тях се прилагат само стандартните отстъпки съгласно чл. 14 от Общите условия на ПРОФОН – за еднократно плащане 10%, за брой обекти: от 3-5 -5%, за 6-10 -10%, за 11-20 -15% и за над 20 обекта -20%. Тези допълнителни дейности следва да се добавят към стандартната опис декларация като допълнителни редове и да се указва съответната площ!

Тук прилагаме извадка от тази тарифа, която бихте могли да си свалите и от сайта на ПРОФОН – www.prophon.org.

---------------------------------------------------------

Чл. 2. /1/ За посочените по–долу дейности годишното възнаграждение за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция, чрез апарати за озвучаване, се определя както следва:

а/ търговия на дребно и едро /включително и отдаване на аудио и видеоносители под наем/ – за един обект, разполагащ с апарат за озвучаване, съобразно нетната търговска площ в квадратни метри на обекта, в това число общите площи, принадлежащи към търговски център, които се стопанисват и управляват от юридическото лице собственик на търговския център, в които се реализира търговска дейност посредством отдавани под наем търговски площи (в това число влизат пасажи, коридори, фоайета и всички други типове площи, през които се осъществява достъп на клиенти и в които се реализира търговска дейност:

до 20 кв.м 30 лв.;
от 21 до 60 кв.м. 30 лв. + 0.50 лв. на кв.м. за горницата над 20 кв.м.;
от 61 до 100 кв.м. 80 лв. + 0.70 лв. на кв.м. за горницата над 60 кв.м.;
от 101 до 140 кв.м. 108 лв. + 0.80 лв. на кв.м. за горницата над 100 кв.м.;
над 140 кв.м. 130 лв. + 1 лв. на кв.м. за горницата над 140 кв.м.
над 140 кв.м. 130 лв. + 1 лв. на кв.м. за горницата над 140 кв.м.

б/ бръснаро-фризьорски, фризьорски, козметични и рехабилитационни услуги, фитнес, аеробика, каланетика и др. подобни клубове, танцови училища и школи – възнаграждението се определя за един обект, разполагащ с апарат за озвучаване по следния начин:

до 20 кв.м. 30 лв.;
от 21 до 60 кв.м. 30 лв. + 1 лв. на кв.м. за горницата над 20 кв.м.;
от 61 до 100 кв.м. 70 лв. + 1.50 лв. на кв.м. за горницата над 60 кв.м.;
от 101 до 140 кв.м. 130 лв. + 2 лв. на кв.м. за горницата над 100 кв.м.;
над 140 кв.м. 210 лв. + 2.50 лв. на кв.м. за горницата над 140 кв.м.

Чл. 3./1/ За публично изпълнение на фонова музика /background music/ чрез средства за озвучаване (включително в асансьори, фоайета, WC и др.), възнаграждението се определя в годишен размер, в зависимост от категорията на обекта и квадратурата на съответното помещение, както следва:

  КАТЕГОРИЯ /брой звезди/
Площ в кв.м. 1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
от 00 до 30 25 лв. 50 лв. 100 лв. 200 лв. 400 лв.
от 31 до 50 30 лв. 60 лв. 120 лв. 240 лв. 480 лв.
от 51 до 100 35 лв. 70 лв. 140 лв. 280 лв. 560 лв.
от 101 до 150 45 лв. 90 лв. 180 лв. 360 лв. 720 лв.
от 151 до 200 60 лв. 120 лв. 240 лв. 480 лв. 960 лв.
над 200 75 лв. 150 лв. 300 лв. 600 лв. 1200 лв.

/2/ За публично изпълнение на фонова музика /background music/ чрез средства за озвучаване в общите нетърговски площи, принадлежащи към търговски център, които се стопанисват и управляват от юридическото лице собственик на търговския център, в които не се реализира търговска дейност посредством отдавани под наем търговски площи (в това число влизат пасажи, коридори, фоайета и всички други типове площи, през които се осъществява достъп на клиенти към отдаваните под наем търговски площи в търговския център и в които не се реализира търговска дейност), се дължи възнаграждение в размера по буква “а” от Чл. 2, ал. 1, намалено с 50%.

Въпрос: Попълнените, подписани и подпечатани опис-декларации от членове на БХРА, трябва ли да бъдат в оригинал или е възможно да бъдат сканирани и получени по имейл?

Отговор: Трябва да се получат в оригинал, всяка в 2 екземпляра, подписана и подпечатана, съгласно процедурата по рамковото споразумение.

Въпрос: Става въпрос за предвидената в Общите условия отстъпка от 15 % за дейност, осъществявана в 11 до 20 обекта или дейности от една верига. Хотелска верига оперира с 3 хотела на черноморието, чийто собственик са две еднолични дружества. Едноличен собственик и управител на дветедружества е едно и също лице. Трите хотела са част от една хотелска верига. Общият брой на обектите в трите хотела е петнадесет.

Въпросът ни е: при изложените обстоятелства и като се има предвид, че обектите работят под една търговска марка и на практика имат един собственик, възможно ли е да се ползва предвидената отстъпка от 15 %?

Отговор: Този въпрос е изяснен в Общите условия на ПРОФОН и е регулиран конкретно в чл. 14 където именно се третира размера на отстъпките за вериги. Предполага се, че веригата са определен брой фирми, под обща юридическа шапка, с общо консолидиран счетоводен отчет.

В случай, че тези обекти са верига, то те трябва да имат консолидиран счетоводен баланс, ако нямат такъв не се считат за верига.

Въпрос: Наш член притежава телевизор, на който гледа само новини. Трябва ли да плаща за него?

Отговор: Такива въпроси вече бяха задавани многократно и отговора винаги е бил и си остава един и същ: по ТВ канали винаги се излъчва и някаква музика, затова следва да заплаща сродни права.

Въпрос: Когато наемател е член на БХРА необходимо ли е да попълва Приложение № 5 отнасящо се за обект под наем?

Отговор: Не е необходимо.

16.03.2017
Подкрепете националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“,
02.03.2017
Балканският Алианс на хотелските асоциации (BAHA) връчи своите Годишни балкански награди в областта на хотелиерството, мениджмънта и развитието на туризма на Балканите
01.03.2017
Индикативен график за провеждане на трудови борси от Агенцията по заетостта през 2017 г.
14.02.2017
Покана за дискусия на БХРА на тема: „Кадрите в хотелиерството и ресторантьорството – проблеми и решения“ в рамките на МТБ „ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2017 г.“
12.01.2017
Караме ски до средата на май
11.01.2017
Не плашете туристите, сега е идеално за ски
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.


Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.