Предстоящи събития

  • 11-13.04.2019 г. - Национален конкурс "Най-добър млад хотелиер" и "Най-добър млад аниматор"

  • 25-26.09.2019 г. - Национален конкурс "Най-добър готвач на БХРА"

  • 26-27.09.2019 г. - Балканска конференция и международен конкурс "Най-добър готвач на БАХА"

  • последна седмица на ноември 2019 - Годишни награди на БХРА