Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти


| Членство |

 

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

  • Българската хотелиерска и ресторантьорска асоцициация (БХРА) e член на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация /International Hotel & Restaurant Association - IH&RA/.
  • БХРА е член на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (Balkan alliance of hotel associations - BAHA).
  • БХРА е първата професионална организация в България, която от 1996 г. връчва Годишни награди за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др.
  • БХРА от 2002 г. е съорганизатор на Годишния национален конкурс “Готвач на годината” заедно с Варненската асоциация на хотелиери и ресторантьори (ВАРХ).
  • БХРА съвместно с Община Велико Търново и „Царевград Търнов” са инициатори и учредители на първата Международната туристическа борса “Културен туризъм“ у нас, която се провежда от 2004 г. до днес в гр. Велико Търново – културната столица на Балканите”.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел. Основна задача на асоциацията вече 18-та година е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, подкрепа на предприемачеството и частната инициатива, както и на туристическия бизнес в България.

Асоциацията има изградени регионални структури в цялата страна: София, Слънчев бряг, Златни пясъци, Варна, Банско, Велико Търново, Сандански, Добрич, Златоград, Смолян, Велинград, Поморие, Чепеларе, Благоевград, Търговище, Разград, Видин, Перник, в региона на Стара планина, в Стара Загора, Русе и др. Сред десетките асоциирани членове на асоциацията са водещи български фирми, производители и партньори в българската туристическа индустрия.

БХРА работи с активно с държавни и обществени организации в България – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на културата, различните комисии към Народното събрание, Българската туристическа камара (БТК), Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) , Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Съвет по туризъм – София, Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА), Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ), Националното сдружение на общините в България (НСОБ), Нов български университет.

Дългогодишно и ползотворно е членството на БХРА в Националния съвет по туризъм, Българската стопанска камара (БСК), и др.

БХРА изготвя становища за промени в нормативната база, засягащи българския туризъм. Членове на асоциацията участват годишно в десетки срещи и дискусии, семинари и кръгли маси по проблемите на туризма.

БХРА осигурява участието на своите членове в най-големите национални и международни туристически борси и изложения. Организира семинари и обучения по хотелиерство и рестораньорство, различни курсове за повишаване на квалификацията на членовете си. Консултира и реализира рекламни и пъблик рилейшънс кампании за изграждане имиджа на организацията, на своите членове и на българския туризъм.

За целта вече осма година БХРА поддържа един от най-популярните информационни сайтове в българския туризъм - www.bhra-bg.org. В сайта си асоциацията представя цялостната си дейност; информира членовете си по най-актуалните въпроси и проблеми от българския туризъм; популяризира постиженията, наградите и отличията на редовните си и асоциирани членове. БХРА е единствената неправителствена организация в българския туризъм, която има своя написана история в два тома, представяща създаването и развитието на асоциацията и десетки нейни редовни и асоциирани членове – това е „История между сезоните” с автор Соня Алексиева, член на УС на БХРА.

БХРА е носител на много престижни професионални награди и отличия.

БХРА е издател на каталога „Най-добрите хотели и ресторанти в България”, който представя членове на БХРА и техни колеги от цялата страна заедно с много от партньорите в българската туристическа индустрия.Работни групи

I. Координация и партньорство между БХРА и браншовите организации и сдружения в туризма; координация и партньорство между БХРА и държавните и общински институции; координация и партньорство между БХРА и международни организации в туризма: IH&RA, BAHA и др.

Председател: Благой Рагин

Членове: Костадинка Василева, Веселин Налбантов, Галина Тодорова, Людмила Ненкова, Бранимир Миланов, Елена Иванова, Катя Тодорова, Малин Бистрин, Ивелина Грозева, Милан Дичев

II. Повишаване на професионалната квалификация и обучение на кадрите в туризма

Председател: Димитър Димитров

Членове: Тодор Янакиев, Димитър Лефтеров, Мартина Врагова, Веселин Налбантов, Златко Златанов, Георги Щерев, Златинка Трифонова, Бранимир Миланов, Арбен Караджа

III. Организиране и провеждане на национални и международни прояви; информационно обслужване, пъблик рилейшънс и реклама

Председател: Георги Щерев

Членове: Елена Иванова, Даря Заричинова, Веселин Налбантов, Николай Йонков, Георги Пампоров

IV. Изготвяне на становища по промени в нормативните документи, касаещи туризма, законодателни инициативи

Председател: Ивелина Грозева

Членове: Людмила Ненкова, Георги Щерев, Елена Иванова, Георги Пампоров, Иван Александров, Николай Йонков, Златко Златанов, Малин Бистрин, Георги Николов, Веселин Налбантов

V. Разработване на методика за определяне на членски внос в БХРА; бизнес етика; членска маса и връзки с членовете на БХРА

Председател: Катя Тодорова

Членове: Галина Тодорова, Здравка Бърдарова, Костадинка Василева, Даря Заричинова, Румен Калайджиев, Атанас Димитров

VI. Заведения за хранене и развлечения

Председател: Атанас Димитров

Членове: Орлин Попов, Димитър Димитров, Тодор Янакиев, Павел Найденов, Димитър Лефтеров, Илия Пасков, Георги Найденов

VII. Семейни хотели

Председател: Иван Александров

Членове:Иван Макрелов, Галина Тодорова, Даря Заричинова

VIII. Ваканционен туризъм и национални курорти

Председател: Елена Иванова

Членове: Ивелина Грозева, Георги Щерев, Людмила Ненкова, Златко Златанов, Малин Бистрин, Георги Николов, Веселин Налбантов, Георги Цурев, Пламен Копчев, Румен Асенов, Георги Тръпков

IX. Спа и балнеология

Председател: Златко Златанов

Членове: Илия Пасков, Людмила Ненкова, Арбен Караджа, Георги Тръпков

X. Апартаментни хотели

Председател: Людмила Ненкова

Членове: Арбен Караджа, Стамат Стаматов, Мара Дойчинова, Малин Бистрин

XI. Градски туризъм

Председател: Георги Цурев

Членове: Бранимир Миланов, Костадинка Василева, Здравка Бърдарова, Румен Калайджиев, Галина Тодорова

XII. Департамент „Сигурност”

Председател: Милан Дичев

Членове: Ивелина Грозева, Галина Тодорова, Людмила Ненкова, Мара Дойчинова, Георги Николов, Веселин Налбантов, Павел Найденов, Иван Александров, Илия Пасков, Бранимир Миланов, Атанас Димитров, Георги Пампоров, Малин Бистрин

XIII. Комисия по еврофондовете

Председател: Георги Пампоров

Членове: Людмила Ненкова, Ивелина Грозева, Георги Щерев, Елена Иванова
Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
13.05.2016
„РЕТУР“ (RETOUR) – ИНОВАТИВЕН РЕСУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА
06.04.2016
Покана за Общо събрание на членовете на БХРА
28.03.2016
HRS навлиза на българския пазар
15.03.2016
Изложение – договаряне „За туризма от А до Я“ Слънчев бряг 2016
10.03.2016
Покана за участие в Националния конкурс READ AND TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”)
07.03.2016
Всичко "За туризма от А до Я - Бургас 2016" - Изложение - договаряне за професионалистите в туристическия бранш
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.


Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.