Архив

„История между сезоните” — списание HoReMag — март 2004

05.05.2004

Хиляда снимки архив, хиляда ръккописни страници и десет години работа - така Соня Алексиева обобщи с няколко думи книгата си „История между сезоните”. Нейната втора част излезе няколко месеца след първата и бе представена в дните на международната туристическа борса „Ваканция 2004”.

Две томчета, побрали историята на българския туризъм през последните десет години. Българския, а не частния, защото ако в началото Съюзът на частните хотелиери и ресторантьори обединяваше не толкова голям брой частници в бранша, сякаш като контрапункт на тромавия, безличен и бюрократичен държавен туризъм, днес туризмът вече се прави от онези, които могат и искат да го развиват. „Нашият Захари Стоянов” нарече Соня председателят на БХРА Благой Рагин, при това повече сериозно, отколкото на шега. Но „История между сезоните” надхвърля смисъла на книга за история на БХРА, защото пътят на частния туризъм в България е част от пътя на страната, а биографиите на частните хотелиери и ресторантьори са част от биографията на съвременния българин”, пише в увода си към книгата Борислав Геронтиев. „Тази книга е написана за хората, които промениха българския туризъм. Този бизнес обаче промени и тях. А заедно хората и бизнесът промениха България”, написа пък самата авторка в увода на книгата.


Без преувеличение можем да кажем, че „История между сезоните” е истински летопис на туризма от последните години. И ако в първата част акцентът бе върху отделни личности, чийто ентусиазъм и усилия бяха своеобразен двигател за развитието на туризма, във втората е отделено значително място и на партньорите на БХРА - всички онези, които заедно с нея възмъжаваха и се развиваха, помагайки си и партнирайки си в името на една голяма цел. Борислав Геронтиев окачествява „История между сезоните” като първи и изключително успешен опит да се изгради цялостна представа за хората, които създадоха българския частен туризъм. Ще добавим - за хората, които всички ние познаваме и срещаме и без които развитието на туризма в България би било немислимо.

  Назад към Новини