Архив

БХРА организира национална дискусия на “Националната туристическа реклама на България” с апел към професионалната гилдия да постави конкретните си проблеми и предложения по темата

01.05.2004

С любезното съдействие на:

ТВ канал за Туристическа Информация и Реклама на България – Слънчев бряг

“София Принцес Хотел”

На състоялата се на 28 април т.г. в София дискусия на тема : “Националната туристическа реклама на България”, организирана от БХРА с участието на представители на над 30 организации, асоциации и агенции. Инициативата, която БХРА обяви още на срещата си на 26 февруари т.г. в рамките на Международната туристическа борса “Ваканция – 2004” се реализира с любезното съдействие на хотел “София Принцес Хотел” - домакин на събитието и с генералното спонсорство на ТВ канал за Туристическа Информация и Реклама на България – Слънчев бряг

Сред партньорите на БХРА бяха Министерство на икономиката и ИАНТРИ. Сред гостите бяха представителите на УС на БХРА, представители на Министрество на икономиката заместник-министъра по туризма Димитър Хаджиниколов, директор Дирекция “Национална туристическа политика – г-н Иво Маринов, изпълнителния директор на ИАНТРИ – г-н Ивайло Гюров, председателите и представители на професионалната гилдия - БТК, БАТА, БААТ, БАСЕТ, ИАНТРИ, Съвета по туризъм – София, Столична община, РТА “Стара планина”, Асоциацията на екскурзоводите в България, Бюрото за конгресен и бизнес туризъм – София, “Албена” АД, “Туристреклама” АД, “Арка” ООД.

 Участие в дискусията взеха и представители на рекламния бизнес, много журналисти, студенти от програма “Туризъм” на НБУ и от специалността “Връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски” и др., които благодариха на БХРА за актуалната инициатива и нейното реализиране. Събитието започна с представяне на рекламен туристически продукт от курорта “Слънчев бряг” на генералния спонсор ТВ канал за Туристическа Информация и Реклама на България – Слънчев бряг, разгледаха належащи за туристическия сектор проблеми, свързани с рекламата на туристическия продукт в България.

Дискусията беше открита от д-р Соня Алексиева – PR и член на УС на БХРА с експозе за големята тема на националната туристическа реклама. Тя обобщи отговорите и резултатите от предварително качената на сайта на БХРА анкета с 10 въпроси по проблемите на националната туристическа реклама, която намери широк отзвук сред колегите от бранша. От името на г-жа Лидия Шулева – Вицепремиер и Министър на Икономиката, директорът на Пресцентъра на Министрество на икономиката г-жа Даниела Боянова прочета писмо до участниците в срещата, в което имаше много конкретни въпроси за решаване на проблемите за туристическата реклама на България.

След експозето на г-н Ивайло Гюров за състоянието и перспективите на националната туристическа реклама и дейността на ИАНТРИ, участие в продължилата над четири часа дискусията взеха известни имена от туристическия и рекламния бизнес: заместник -министър Хаджиниколов, Иво Маринов, Любомир Попйорданов, Петър Аврамов, Георги Филипов, Людмила Каблешкова, Румен Драганов, Маргит Тодорова, Силвия Хинкова, Бисерка Огнянова, Благой Рагин, Донка Соколова, Соня Алексиева, Таня Цокова и др.

Представени бяха въпроси, засягащи по-силното присъствие на българския туристически продукт на международните туристически борси. На лице са уникалните дадености на България, но липсва пълноценна национална стратегия за развитие на туризма. Належаща е необходимостта от цялостно представяне на България по региони, подчерта в критичната си позиция и Силвия Хинкова и колегите й в бизнеса. Друг основен проблем е необходимостта от отпускане на повече финансови средства за промоциране и реклама на туризма зад граница, но и в страната, бяха категорични Благой Рагин, Любомир Попйорданов, Донка Соколова и Петър Аврамов.

Участниците в дискусията категорично подчертаха, че рекламата е от жизнено значение за развитието на всяка страна в чисто икономически план, защото туризмът в цял свят преди всичко създава нови и нови работни места. Крайно време е държавата да поеме отговорност и осъзнае своята собственост на над 40 000 паметници на културата, които трябва да рекламира, защитава и популяризира с името на България, подчерта в изказването си Румен Драганов. В България преобладават чуждестранните туристи, вътрешния пазар е много свит и промяната зависи от всички играчи на туристическия пазар - трябва да се предлагат все повече оферти и за български туристи.

Особено място в дискусията беше отделено на марката и логото на България като туристическа дестинация, на начините за организиране и провеждане на конкурсите и др. Тук своя конкретна позиция пред форума споделиха Георги Филипов, Бисерка Огнянова, Донка Соколова, Петър Аврамов, Иво Маринов и Ивайло Гюров. България трябва да влезе с марка за качество и с туроператор, в чийто каталог да се впише и като послание, и като творческа концепция, и като дизайн.

От изключителна необходимост е присъствието на конкурентен клъстър на туристическия пазар. Представителите на Министерство на икономиката съобщиха, че обявения конкурс от МИ за лого и мото на България е отворен за предложения до 10 май 2004 г. Въпреки закъснението си, заместник-министър Д. Хаджиниколов се включи в дискусията с конкретни отговори по поставените в залата десетки въпроси по проблемите на рекламата, имиджа и ситуирането на страната на международния туристически пазар. Всички участници в дискусията, организирана от БХРА попълниха анкетни карти с въпроси по темата, които след като бъдат обобщени, заедно с проблемите и предложенията, поставени на събитието, ще бъдат предоставени на вниманието на Министерство на икономиката, ИАНТРИ и професионалната гилдия в туризма. БХРА се ангажира те да бъдат качени на сайта на асоциацията – www.bhra-bg.org.


  Назад към Новини