Архив

ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ЗА “БАКАЛАВЪР” И “МАГИСТЪР” ПО ТУРИЗЪМ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

27.04.2004

НБУ предлага на своите студенти съвременна интердисциплинарна подготовка в бакалавърски и магистърски програми по туризъм.

Бакалавърска програма “Туризъм” – периода на обучение е две години след завършено двугодишно базово ниво в НБУ или тригодишен колеж. Програмата предлага и специализации по: хотелиерство и ресторантьорство, еко туризъм, културен туризъм. За допълнителна информация: НБУ, департамент “Икономика и бизнес администрация”, тел. 811 0604; 811 0605

Магистърски програми по туризъм :

“Алтернативен туризъм” – обучението е с продължителност три семестъра, за информация: НБУ, департамент “Науки за Земята и околната среда”, тел. 811 0606; 811 0626

“Културен туризъм и отдих” - обучението е с продължителност три семестъра, за информация: НБУ, департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, тел. 811 0406

  Назад към Новини