Архив

БХРА участва в 23-то издание на “Панаира на туризма и свободното време” във Варна

07.04.2004

В рамките на 23-то издание на “Панаира на туризма и свободното време” във Варна от 24 до 27 март 2004 г., БХРА участва активно в срещите и дискусиите, подготвени от организаторите. Сред най-дискутираните от участниците в изложението теми бяха данъчната политика в туризма, необходимостта от законодателни промени в туристическия бизнес, записванията за лятото, състоянието на инфраструктурата, строителните работи в някои курорти през сезона и др. Заедно с колегите си от браншовите организации и най-големите регионални сдружения в страната, асоциацията участваше на общ щанд, където представяше своите членове с рекламни материали и информация за предстоящия летен сезон и ваканции във вътрешността на страната.


В рамките на програмата БХРА организира работна среща на тема “Ролята и мястото на хотелиерската и ресторантьорската организация в развитието на българския туризъм”. На нея присъстваха членове на УС на БХРА, представители на най-големите регионални сдружения в страната, много колеги от Черноморието и страната, партньори и участници в изложението. В експозето си председателят на БХРА – г-н Благой Рагин представи основните проблеми по които работи асоциацията и участието й в реалните промени в законодателството и променящия се имидж на българския туризъм. Заедно с обновената база по Черноморието и в страната и добрите резултати в бизнеса, той изтъкна проблемите, които създава остарялата инфраструктура в страната и липсата на достатъчна сигурност за туристите.

Главният секретар на асоциацията – г-жа Елисавета Димитриева представи работата на БХРА във връзка с изготвянето на Стратегия на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. През 2003 г. асоциацията беше избрана от Германското дружество за техническо сътрудничество измежду редица други асоциации като една от переспективните браншови организации, с която представителите на правителството на Федерална Република Германия да работят в тесни взаимоотношения. Целите и задачите, които си поставят консултантите от GTZ са свързани с подпомагане изграждането на мениджмънта на асоциацията, структуриране в съответствие с новите стандарти, постигане на представителност и имидж на национална организация в един бранш от първостепенно значение за Република България.

Екип от членове и експерти на БХРА съвместно с GTZ подготви стратегическия план за изготвяне на Стратегия на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Периодът, който тя обхваща е януари 2004 – декември 2006 г. Висшата цел на стратегията е: БХРА за се утвърди като авторитетна, национално представена браншова организация и основен партньор в развитието на българския туризъм. БХРА е уверена, че българският туризъм и в частност хотелиерският и ресторантьорският бизнес се нуждае от подобни конкретни стъпки като изготвянето и реализирането на Стратегията за развитие на браншовата дейност в процеса на приобщаване на България към Европейския Съюз.

Юридическият консултант на асоциацията г-н Живко Желязков обобщи изготвените от 2003 г. до днес от УС на БХРА предложения за промени в нормативната база, отнасяща се до българския туризъм, депозирани в Народно събрание, Министерство на финансите, Министерски съвет, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и блогоустройството и други държавни ведомства. Беше подчертано активното участие на членовете и консултантите на асоциацията в десетки срещи и дискусии, в заседанията на Комисията по икономическа политика на НС, където защитават позицията на БХРА по въпросите на развитието на туризма и интересите на хотелиерите и ресторантьорите в България. Ж. Желязков коментира подробно постигнатите към момента законодателни промени в:

- Закона за местните данъци и такси, относно приходите от туристическата такса от средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината. Средствата се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма. С новата редакция ще се промени порочната практика на общините да използват приходите от туристическата такса за попълване на празнини в бюджета и покриване на всякакви разходи във връзка с това.

- Закона за туризма, относно прецизиране на функциите на Министъра на икономиката, който определя държавната политика в туризма, създаването на Изпълнителна агенция за туризма към Министъра на икономиката. Разшири се кръга на туристическите обекти като към сега регламентираните се добавят “ски-пистите” и “плажовете”. Регламентират се изрично мероприятията, които следва да се включват в общинските програми за развитие на туризма. Регламентира се понятието “национален курорт”.

- Предвиди се участие на национално представеното сдружение на хотелиери и ресторантьори в Комисията за категоризация на туристическите обекти към Министерство на икономиката с квота в размер на една втора от състава на комисията при извършването на проверки, относно вписаните обстоятелства в националния туристически регистър.

За съжаление, все още не са постигнати резултати относно прехвърляне правомощията за сключване и контрол върху изпълнението на концесионните договори върху морските плажове и прехвърлянето на правомощията по категоризация на туристическите обекти в страната в отговорност на национално представеното сдружение на хотелиери и ресторантьори. Това е само част от резултата на положените усилия и активната работа на екип от специалисти, отстояващи принципна позиция на асоциацията за промени, които биха създали по-благоприятна среда за развитието на туризма.

Сред изказалите интересни мнения и препоръки в дискусията бяха г-н Георги Пампоров, член на УС на БХРА, който коментира развитието и проблемите на регионалните туристически структури в страната и приключилото участие на БХРА в международната туристическата борса в Берлин; г-жа Силвия Хинкова, изпълнителен директор на РТА “Стара планина”, която критикува състоянието на националната туристическа реклама и недостатъчното внимание, което се обръща от страна на държавата към участието на страната в международните борси, към издаването на различни рекламни туристически материали и др.

  Назад към Новини