Архив

Най-новата книга за туристическата наука събра в едно имената на 50 учени, експерти и преподаватели

17.11.2005

Международната конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" при Икономическия Университет – Варна събра десетки участници

   От името на БХРА на Международната конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалност “Туризъм” през ноември т.г. при Икономическия Университет - Варна, доц. д-р Соня Алексиева , член на УС и PR на асоциацията поздрави колегите с големия юбилей. И им пожела още по-тясно сътрудничество между БХРА и университети с признато и утвърдено професионално име като Варненския икономически университет.

Sonia Aleksieva

   В рамките на конференцията, събрала имената на десетки учени и специалисти в теорията и практиката на туризма - доц. д-р Цветан Тончев, доц. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Таня Дъбева, доц. д-р Татяна Христова, доц. д-р Найден Апостолов, доц. д-р Иван Желев, доц. д-р Лина Анастасова, гл. ас. Стоян Маринов бяха изнесени много доклади и проведени дискусии с участието на много гости, колеги и студенти. Във втора секция на конференцията - “Управление и маркетинг” участва и доц. д-р Соня Алексиева от Програма “Туризъм” от Нов Български Университет с доклад на тема: “Предизвикателствата на пъблик рилийшънс в българския туризъм”.

Sbornik


  Назад към Новини