Архив

Обучение на студенти за степен “Бакалавър” и “Магистър” по Туризъм - дистанционно обучение

03.03.2004

Центърът за дистанционно обучение при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ съвместно с Фондация за социални инвестиции и ресурси, организира обучение на студенти за степен “Бакалавър” и “Магистър” по Туризъм - дистанционно обучение.

Учебният процес, практическата подготовка на студентите и формите на дипломиране, се осъществяват съгласно учебните планове за задочно обучение. Дистанционната форма на обучение осигурява в много кратък период от време да се завърши съответната степен на висше образование, без да се посещават лекции и упражнения.

За допълнителна информация
тел.: 02/980-24-86 г-н Борислав Бончев - организатор учебен процес.

  Назад към Новини