Архив

ISO 14001 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА

27.11.2005

Поради повишения интерес относно европейските норми и стандарти в хотелиерство и ресторантьорство, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация предлага на своите членове следната информация.

Очакваме повече Ваши въпроси, за да Ви бъдем полезни с нашите отговори.

Алфа Куолити

Човечеството е заплашено от самоизраждане
и самоунищожение, ако не осъзнае голямата
си отговорност за опазване на околната среда
чрез балансирано използване на природните
ресурси и строг контрол над замърсяванията.

Маргарет Тачер

ISO 14001 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА И НЕЙНАТА СПЕЦИФИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ “ЕКО-ХОТЕЛ”

   В стремежа на Европа и на целия цивилизован свят към устойчиво развитие всички норми за опазване на околната среда на международното и националните законодателства ще стават все по-строги, а мерките за насърчаване - все по-активни, атрактивни и изгодни.

   Нормите от серията ISO 14000, които се появиха от 1996 година насам, дефинират насоки и изисквания към “ефективна система за управление на въздействията върху околната среда”, с която една организация гарантира на партньорите си и пред обществото, че може:

  • да прави мониторинг на въздействията на нейните “производствени” процеси върху околната среда, и най-вече на тези въздействия, които се изразяват в използване на природни ресурси и в замърсявания с вредни твърди отпадъци, вредни емисии към вода, почва и въздух или недопустимо ниво на шум, миризма, прах, вибрации и др.;
  • да управлява въздействията на “продуктите” си върху околната среда - те да бъдат проектирани така, че ако са за консумативна употреба, да подлежат на рециклиране или на безвредно унищожаване, а ако са инвестиционни продукти, да могат да бъдат подложени на “разделен демонтаж” след края на полезната им употреба;
  • да прилага подходящи технически, технологични, организационни и други мерки, за да ограничава рисковете или опасностите, свързани със замърсяванията, поне до предели, допустими от международното или местно законодателство (в най-добрия случай фирмата въвежда свои изисквания, по-строги от тези на законодателството).

   Организация, сертифицирана по ISO 14001, може да има значителни преки и косвени икономически и социални изгоди. Като прави данъчно признати “присъщи разходи”, за да опазва околната среда, такава организация икономисва глоби и финансови загуби. Освен това тази организация се радва на положителен обществен отзвук, защото е доказала, че като се грижи за околната среда, в която всички живеем, по този начин се грижи и за обществото.

   Плюс всичко друго международните организации, сертифицирани по ISO 14001, вече налагат на своите доставчици и партньори крайни срокове за сертифицикация по ISO 14001.

   И накрая, една организация, която вече е почнала работа по ISO 14001, има по-голям шанс да се класира за външни целеви помощи на инвестиране в опазване на околната среда.

НАКРАТКО ЗА ИДЕЯТА “ЕКО-ХОТЕЛ”

   В един доста опростен и облекчен вариант, изискванията на ISO 14001 се прилагат в специфичната интерпретация “еко-хотел”. Хотелът, самостоятелно или във веригата на свои основни доставчици или субтуристически партньори, се разглежда, веднъж, като консуматор на природни ресурси, и втори път, като генератор на “технологичен” отпадък и замърсяване. Хотелът може да идентифицира зависещите от него фактори на вредно въздействие, да следи дали те са в нормите и да дефинира и изпълнява програми за снижаване на тези въздействия.

   В някои общини хотелиерството е важен източник на доходи, но и голям замърсител. Там идеята “еко-хотел” може да стане обединителна точка на интереса на бизнеса и грижата за природата и населението и да заеме ключово място в политиките за регионално развитие

   Материала е предоставен с любезното съдействие на Алфа Куолити Интернешънъл


  Назад към Новини