Архив

Семинари – дискусии по важни теми в туризма

05.06.2019

По инициатива на БХРА бяха проведени информационни семинари –дискусии в градовете Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Созопол, к.к. Слънчев бряг, Поморие и Бургас по важни теми от туристическата индустрия на Република България.

Мероприятието се организира съвместно със съдействието и присъствието на експерти от Министерство на туризма; Министерство на културата; Профон и Музикаутор. 

На семинарите бяха представени и обсъдени следните теми: 
-    Обсъждане, дискусия и отчет за предприетите действия към държавните институции, относно проекта на БХРА за реформа на икономическата среда за развитие на заведенията за хранене и развлечение от областта на туризма, посредством средствата и механизмите на фискалната политика /намаляване на ДДС в ресторантьорския бранш като част от туристическата индустрия/; 
-    Изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права, делегиращи нови функции на общините; 
-    Въпроси и проблеми относно прилагането на НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.; 
-    Въвеждане на Единната система за туристическа информация / ЕСТИ / и Система-регистър за настаняванията /СРН/;

На семинарите присъстваха много хотелиери и ресторантьори от съответните градове, които участваха активно в дискусиите и придобиха значителни познания към съответните проблеми, касаещи туристическия бранш в Република България.


  Назад към Новини