Архив

БХРА организира Национално състезание „Най-добър млад хотелиер“ и „Най-добър млад аниматор“

04.04.2019

На 08.02.2019 г. в град Велико Търново се проведе среща между представители на БХРА и членове на Управителния съвет на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България

Един от най-сериозните проблеми в туризма и в цялата икономиката на България е липсата на кадри. Основният резерв, по който БХРА работи, е привличането на младите кадри от училищата. В тази връзка на 08.02.2019 г. в град Велико Търново се проведе среща между представители на БХРА и членове на Управителния съвет на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България (АУРХБ), на която обсъдихме проблемите пред бранша и училищата за съвместна работа по провеждането на стажове, практики, обучение и привличането на млади кадри за работа в туристическите обекти. В тази среща участваше и представител на МОН.

От анализа, който направихме, се отчете, че не се отделя особено внимание на някои професии, изключително важни за туристическия бранш, като хотелиерството и анимацията. Всичко, което е правено досега като състезания и т.н., е в областта на храненето - готвачи, бармани, сервитьори, но не и в областта на настаняването и допълнителните мероприятия.

В тази връзка, на спомената по-горе среща във Велико Търново, БХРА и АУРХБ решихме да организираме следните мероприятия:

  1. На 11 и 12 април 2019 г. – първо национално състезание по хотелиерство и по анимация;
  2. На 25 и 26 септември 2019 г. - конкурса „Най-добър готвач на БХРА за 2019 г.”.

В изпълнение на това решение, Ви информираме, че на 11 и 12.04.2019 г., в к.к. Златни пясъци, хотел „Интернационал”, ще се проведе Първото национално състезание за „Най-добър млад хотелиер” и за „Най-добър млад аниматор”.

Считаме, че състезанията трябва да се проведат във висококатегориен хотелски комплекс, предлагащ качествена услуга, какъвто е хотел „Интернационал”, което, според нас, ще мотивира учениците както за състезанията, така и за избор на професията от бъдещи ученици.

Състезанията се организират съвместно от БХРА и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, като основната организация и координация се осъществява от Съюза на хотелиерите - к.к. Златни пясъци, местна структура на БХРА.

Асоциацията на училищата по ресторанстьорство и хотелиерство и Съюзът на хотелиерите – к.к. Златни пясъци са изготвили правила за участие в състезанията.

Към настоящия момент има заявени участия от 28 училища за състезанието „Най-добър млад хотелиер” и от 15 училища за състезанието „На-добър млад аниматор”.

Смятаме, като съпътстваща програма по време на състезанията, да организираме среща на собствениците на хотели с училищата, с цел установяване на контакти и привличане на бъдещи кадри.

Очакваме потвърждение от тези колеги, които биха искали да участват в тази среща, като изпратят имената, максимум на двама представители, както и на фирмата и обекта, който представляват.

Провеждайки това състезание, ще дадем възможност на бизнеса да влезе в пряк контакт с училищата, които обучават кадри по интересуващите ги специалности – хотелиерство и анимация.

Стремежът ни е да превърнем тези състезания в ежегодни и традиционни, като в следващите години ще ги разширим с участието и на други професии.

Мероприятието се подкрепя от Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма и Община Варна.

За повече информация https://www.facebook.com/bestyounghotelier/.


  Назад към Новини