Архив

Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента

09.07.2018

Над 300 рецепции са оборудвани със системите на българската фирма Прим-41

Над 300 рецепции са оборудвани със системите на българската фирма Прим-41. Последната им разработка е олекотена и съвременна система за четене на лични карти и паспорти в съответствие сGDPR регламента.

Предлага се във вариант за смарт телефон и за стационарен компютър.

Съобразена е с изискванията на новия GDPR регламент, като не се прави копие на личната карта или паспорта, а само се чете техническата информация и автоматично се попълват изискуемите лични данни за изпращане към МВР и се създава Регистър за настанени туристи по Закона за туризма.

Системата покрива основните принципи при обработването на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • целево обработване на лични данни;
 • свеждане на данните до минимум;
 • точност;
 • ограничение на съхранението;
 • цялостност и поверителност;
 • отчетност.

Осигурява се възможност администратора на лични данни в хотела да докаже спазването на горните принципи с цел избягване на санкции при евентуални проверки, както и не се задържат документи на рецепция.

Основните предимства при вземане на личните данни с тази система са:

 • бързо (за секунди)
 • лесно (не е необходимо обучение)
 • достоверно (не се вкарват данните ръчно)
 • четат се всички международни паспорти и лични карти от ЕС

Системата се предоставя под наем за определени месеци на ползване – сезонно или целогодишно, като цените са съобразени изцяло с условията и изискванията на хотелиерския бизнес в България!

Членовете на БХРА ползват специални отстъпки!

За повече детайли можете да се свържете с фирма Прим-41 на тел. 0878 605 956, e-mail: georgi.mihov@prim41-bg.com, www.passport-idcard-reading.com


  Назад към Новини