1

easyHotel Sofia

Член на БХРА

София, ул. Алдомировска 108
+359 (0)2 920 16 54
+359 (0)2 822 82 15
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg