1

Хотел „Меридиан Болярски”

Член на БХРА

Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” №53
+359 62/613 222
+359 62/603 355
info@bolyarski.com
www.bolyarski.com