1

Hotel VEGA Sofia

Член на БХРА

Sofia 75, G.M. Dimitrov blvd.
+359 2 806 60 10;+359 89999 8001; +359 2 806 6000
+359 2 806 60 09
sales@hotelvegasofia.bg
www.hotelvegasofia.bg