1

Хотел „Рилена”

Член на БХРА

8183 гр. Китен, ул. „Кокиче” № 1
+359 550 360 12; +359 242 259 35
+359 297 909 25
+359 297 909 25
www.hotelrilena.com