1

Хотел „Мария Луиза”

Член на БХРА

Бул. „Мария Луиза” № 29
+359 2 980 55 77
+359 2 980 33 55
mluisa@mail.bol.bg
www.marialuisa-bg.com