Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти
| Членство |

 

Етичен кодекс на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация в качеството си на браншово туристическо сдружение в сектор „хотелиерство и ресторантьорство” се стреми към непрекъснато утвърждаване и повишаване авторитета на своите членове на основата на техния професионализъм, компетентност и лоялност.

Основни етични принципи:

 • Коректността и уважението;
 • Свободна и лоялна конкуренция;
 • Спазване на действащото законодателство;
 • Нулева толерантност към корупцията и неформалната икономика;
 • Ефективно използване и съхраняване на природните и ресурси;
 • Да пазят доброто име на българските хотелиери и ресторантьори, като не допускат необосновани нападки и клевети по техен адрес в страната и в чужбина.

От членовете на асоциацията се очаква да спазват следните норми на професионална етика:

- към служителите

 • да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
 • да насърчават развитието и инициативността им;
 • да осигуряват равни възможности на заетост и мотивирано заплащане според труда им.

- към клиентите и бизнес партньорите

 • да предоставят достоверна и точна информация за своя туристически продукт, като се стараят да не допускат двусмислено тълкуване и преднамерено подвеждащо поведение;
 • своевременно да уведомяват за невъзможността за точно изпълнение на договорно/и задължение/я, независимо дали това е породено от субективни и/или обективни трудности;
 • да уважават доброто име на партньорите;
 • ненарушаване на правата върху индустриална собственост (марки, изобретения и пр.);
 • незабавно да реагират на оплаквания и рекламации на свои клиенти или бизнес партньори.

Членовете на БХРА могат да сигнализират за констатирано от тях неетично поведение в офиса на асоциацията на тел.: 02/986-42-25, e-mail: bhra_office@abv.bg

С цел съблюдаване на нормите заложени в този кодекс, Управителният съвет на БХРА избира 7-членна комисия по бизнес етика с мандат, съвпадащ с мандата на Управителния съвет.

Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на УС на БХРА, състояло се на 29 май 2013 г.

Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
16.03.2017
Подкрепете националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“,
02.03.2017
Балканският Алианс на хотелските асоциации (BAHA) връчи своите Годишни балкански награди в областта на хотелиерството, мениджмънта и развитието на туризма на Балканите
01.03.2017
Индикативен график за провеждане на трудови борси от Агенцията по заетостта през 2017 г.
14.02.2017
Покана за дискусия на БХРА на тема: „Кадрите в хотелиерството и ресторантьорството – проблеми и решения“ в рамките на МТБ „ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2017 г.“
12.01.2017
Караме ски до средата на май
11.01.2017
Не плашете туристите, сега е идеално за ски
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.


Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.