Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 

Етичен кодекс на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация в качеството си на браншово туристическо сдружение в сектор „хотелиерство и ресторантьорство” се стреми към непрекъснато утвърждаване и повишаване авторитета на своите членове на основата на техния професионализъм, компетентност и лоялност.

Основни етични принципи:

 • Коректността и уважението;
 • Свободна и лоялна конкуренция;
 • Спазване на действащото законодателство;
 • Нулева толерантност към корупцията и неформалната икономика;
 • Ефективно използване и съхраняване на природните и ресурси;
 • Да пазят доброто име на българските хотелиери и ресторантьори, като не допускат необосновани нападки и клевети по техен адрес в страната и в чужбина.

От членовете на асоциацията се очаква да спазват следните норми на професионална етика:

- към служителите

 • да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
 • да насърчават развитието и инициативността им;
 • да осигуряват равни възможности на заетост и мотивирано заплащане според труда им.

- към клиентите и бизнес партньорите

 • да предоставят достоверна и точна информация за своя туристически продукт, като се стараят да не допускат двусмислено тълкуване и преднамерено подвеждащо поведение;
 • своевременно да уведомяват за невъзможността за точно изпълнение на договорно/и задължение/я, независимо дали това е породено от субективни и/или обективни трудности;
 • да уважават доброто име на партньорите;
 • ненарушаване на правата върху индустриална собственост (марки, изобретения и пр.);
 • незабавно да реагират на оплаквания и рекламации на свои клиенти или бизнес партньори.

Членовете на БХРА могат да сигнализират за констатирано от тях неетично поведение в офиса на асоциацията на тел.: 02/986-42-25, e-mail: bhra_office@abv.bg

С цел съблюдаване на нормите заложени в този кодекс, Управителният съвет на БХРА избира 7-членна комисия по бизнес етика с мандат, съвпадащ с мандата на Управителния съвет.

Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на УС на БХРА, състояло се на 29 май 2013 г.

Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.